Czym jest parytet złota? Czasami możemy się spotkać też z nazwą system waluty złotej.

Kiedyś wartość pieniądza była obliczana na podstawie złota, a w zasadzie jego wagi. Oznaczało to, że każda moneta albo banknot była przeliczana na wartość określonej wagi złota.

Przez bardzo długi czas zapewniało to stabilność pieniądza, ale czasy się zmieniły, a dzisiaj o parytecie złota praktycznie nikt już nie pamięta, bo zwyczajnie byłby nie do przestrzegania.

Od parytetu złota zaczęliśmy odchodzić po pierwszej wojnie światowej.

Jednak kiedy jeszcze panował, zapewniają stabilność i poczucie bezpieczeństwa osobom, które taką walutą się posługiwały.

Sprawiał też, że trudniej było ustalać wartości walut w stosunku do innych środków płatniczych z innych krajów.

Dzięki temu, że wartość była oceniana za pomocą złota, mogliśmy swoją walutę porównywać do ceny międzynarodowych, co mogło potencjalnie pomóc w przypadku prowadzenia tego typu interesów.

Dziś parytet złota to już przeszłość, między innymi przez to, w jakim tempie rozwijają się różne kraje oraz tego, ile zarabiają ich mieszkańcy.

Uniwersalną walutą mogłoby być euro, ale głównie przez to jak różne są poziomy krajów, które je wprowadzają, nigdy nie będzie ono porównywalne z parytetem złota.

Do tego dochodzi również możliwość manipulowania ilością pieniędzy w gospodarce przez państwo, co zdecydowanie utrudniłoby nam określenie, ile obecnie warty jest pieniądz, kiedy jest go w obiegu mniej lub więcej.

Czytaj więcej: kliknij link